Standbestilling

Messemagasin
Hver udstiller har mulighed for at annoncere i Messemagasinet. 

Magasinet udsendes til samtlige undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen samt efterskoler m.v. 

Kataloget udsendes også til læreruddannelser.

Messekataloget distribueres til institutioner i Jylland og på Fyn i uge 8-9.Spørgsmål kan rettes til:
Tina Agesen-Pagh
T: 87552704
E: tap@via.dk  

Annoncer

Annoncer leveres som trykklar pdf-fil.

Billeder i annoncerne skal have en effektiv opløsning på 300 dpi.

Hvis der er tale om en helsides annonce der går til kant, så husk at lægge 3 mm til beskæring ud over kant, og sæt skæremærker på.

Deadline for bestilling  og aflevering af annoncer:
Mandag den 6. december 2022

 

Artikler

Vi tilbyder også mulighed for at få en artikel i vores messemagasin.

Artiklen vil, udover at den kommer i magasinet, også blive brugt i markedsføring på vores hjemmeside.
Artikler tillægges 1.000 kr. til annonceprisen. Dvs, at f.eks. ½-sides artikel koster 4.600kr. + 1.000 kr.