Retningslinjer for udstillere

Retningslinjer for udstillere

Standværter
Fra tirsdag kl. 16.00 er der standværter til rådighed for udstillerne i messeområderne.

IT kapacitet
Der er trådløst netværk til rådighed ved alle standene. Fast opkobling aftales med BIGINI. 

Depotrum
Aarhus Congress Center (Kongressal, Balkon, Arkade):
Der er containere  til rådighed ved messeområdet. Hver udstiller har rådighed over et areal på én kvm. Hvis der er behov for yderligere plads til opbevaring, er de på udstillerens egen foranledning og regning. 

Musikhuset:
Der er lagerplads til rådighed i Musikhuset på 2. sal, hvortil der er elevator samt transportvogne. Hver udstiller har rådighed over et areal på én kvm. Hvis der er behov for yderligere plads til opbevaring, er de på udstillerens egen foranledning og regning.

Forsikringer
Udstiller er selv ansvarlig for de nødvendige forsikringer, herunder ansvars- og  tyveriforsikringer, til dækning af medbragt stand- og udstillingsmateriale.


Rengøring
Der bliver støvsuget og tømt papirkurve på standene og i gangarealerne tirsdag og onsdag aften.

Affaldscontainere
Ved ACC vil der være to containere. En container til pap (husk at folde kasserne sammen) - og en container til restaffald.

Nattevagt
Der bliver låst til udstillingsområdet samt tilkoblet alarm. Husets alarmselskab tjekker huset/området i løbet af natten.

Oprydning
Standene skal af den enkelte udstiller være totalt ryddet for materialer og affald senest torsdag kl. 22.00.